Prawo wekslowe

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • przygotowanie wzorów dokumentów, tj. weksla i deklaracji wekslowej,
  • pomoc w wypełnieniu weksli in blanco,
  • prowadzenie spraw o zapłatę z weksla,
  • pomoc prawna osobom pozywanym o zapłatę z weksla,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: