Prawo Upadłościowe

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie wniosków o upadłość, w tym upadłość konsumencką lub wszczęcie postępowania naprawczego,
  • prowadzenie spraw dotyczących zakazu prowadzenia działalności,
  • zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: