Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • odwołania od decyzji ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania społeczne na członków zarządu spółek,
  • prowadzenie spraw o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • udział w postępowaniach o ustalenie prawa do renty lub emerytury,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: