Prawo Podatkowe

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • udział w postępowaniu kontrolnym i podatkowym,
  • odwołania od decyzji organów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółek,
  • sprawy dotyczące wymiaru podatku vat oraz dochodowego, w tym wobec osób fizycznych i prawnych,
  • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • opinie i doradztwo podatkowe, w tym pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: