Prawo Karne

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • przygotowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w sądowym postępowaniu karnym,
  • udział w charakterze obrońcy w sprawach karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia oraz o wykroczenia skarbowe,
  • udział w postępowaniach karnych prowadzonych z oskarżenia prywatnego,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: