Prawo Handlowe

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, a także wprowadzanie zmian do umów spółek,
  • zakładanie i rejestracja fundacji oraz stowarzyszeń, w tym przygotowanie treści statutów tych podmiotów,
  • sprawy o zapłatę obejmujące odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek,
  • przekształcenia spółek prawa handlowego, a także łączenia spółek, w tym pomoc w opracowaniu dokumentów księgowych oraz przygotowanie niezbędnych uchwał, planów przekształcenia i innych niezbędnych dokumentów,
  • przeprowadzanie procesów likwidacji spółek, w tym pełnienie funkcji likwidatora spółki prawa handlowego,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: