Prawo Budowlane

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie i weryfikacja umów podpisywanych w procesie budowlanym,
  • prowadzenie spraw obejmujących roszczenia wynikające z procesu budowlanego, w szczególności spraw obejmujących odpowiedzialność Inwestorów za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom,
  • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o wydanie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach obejmujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę,
  • udział w postępowaniach administracyjnych obejmujących uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zaskarżanie miejscowych planów uchwalanych przez organy gminy,

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: