Nasz Zespół

Julia Bartkowska

Asystent prawny

Julia Bartkowska, pracownik Kancelarii począwszy od 2014 r., zapewnia właściwy obieg dokumentów, sporządza projekty pozwów, pism procesowych, zażaleń oraz wniosków egzekucyjnych, utrzymuje bezpośredni kontakt z sądami, weryfikuje i nadzoruje szybkość oraz sprawność prowadzonych postępowań sądowych, a także nadzoruje skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie zajmuje się udzielaniem klientom Kancelarii bieżących informacji o toku i aktualnym stanie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Kontakt

Biuro kancelarii:
Radca prawny:
Doradca podatkowy:
Rzeczoznawca majątkowy:
Rachunek bankowy:
Formularz kontaktowy: